Wybory Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego

Wybory Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego

Poznaj skład Młodzieżowej Rady Miasta Powiatu Pruszkowskiego!


Harmonogram

Etap I

Zgłaszanie kandydatów
do Młodzieżowej Rady

Od 30.10.2023
do 14.11.2023

Etap II

Ogłoszenie listy kandydatów
poddanych pod głosowanie

Do 20.11.2023 r.

Etap III

Głosowanie

Od 07.12.2023
do 12.12.2023

Etap IV

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 15.12.2023 r.

Czym jest i czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Powiatu Pruszkowskiego?

Młodzieżowa Rada Powiatu Pruszkowskiego jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Młodzieżowa rada działa w szczególności w celu:
1) aktywizacji środowisk młodzieżowych w życiu społecznym i publicznym powiatu;
2) kreowania polityki lokalnej;
3) wymiany doświadczeń młodzieży;
4) poznania potrzeb i oczekiwań młodzieży;
5) usprawnienia komunikacji młodzieży z organami jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu pruszkowskiego;
6) promowania samorządności oraz zachęcania młodzieży do współpracy z organami jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu pruszkowskiego.


Jak zostać radnym Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego?

Kto może kandydować?

W wyborach do Młodzieżowej Rady kandydować może mieszkaniec powiatu pruszkowskiego, który w ostatnim dniu rekrutacji kandydatów na radnego ma ukończone 15 lat i nie ukończył 19 roku życia.

Kiedy można zgłaszać kandydaturę?

Kandydaturę należy zgłaszać do dnia 14 listopada 2023 r., klikając „Zgłoś kandydaturę”.

Jak zgłosić kandydaturę?

Kandydaturę zgłosić można na portalu powiat-pruszkowski.mlodziezowa-rada.org w terminie od 30.10.2023 do 14.11.2023 r.
W terminie do dnia 15 listopada 2023 r. do godz. 16:00 do siedziby Powiatowej Komisji Wyborczej przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie (pok. 406), kandydat zobowiązany jest dostarczyć oryginał: Oświadczenia kandydata na radnego Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz Formularz zgłoszeniowy kandydata na radnego Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego zawierające pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Przykładowe działania Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Doradza władzom powiatu w podejmowaniu inicjatyw na rzecz młodzieży.

Organizuje koncerty, kina plenerowe, imprezy sportowe, proekologiczne czy charytatywne.

Rozwija dialogu pomiędzy władzami w powiecie a młodzieżą.

Pomaga władzom zrozumieć potrzeby i problemy młodzieży.

Zadanie pn. „Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Logo Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego